TALLERS A L’ESCOLA

Com cada any l’ampa financia un tallers d’escacs pels alumnes de quart. Aquest any el taller s’ha dut a terme durant el pasat mes d’ Abril.
Els escacs, gràcies a les seves característiques lúdiques i intel·lectuals, és un recurs pedagògic apropiat per ajudar al fet que nenes i nens desenvolupin múltiples habilitats mentals que, sens dubte, optimitzaran els seus processos d’aprenentatge.

A més, com tots sabeu l’escola ha dedicat aquest any a la ciència i l’ampa col.labora amb uns tallers experimentals per apropar la ciència als nens. Aquest tallers, es duen a terme a l’escola en horari lectiu durant aquest mes de Maig a cicle mitjà i superior i son impartits pel Laboratori d’Aprenentatge Científic que és un espai de lleure per a l’expressió i l’experimentació científico-tecnològiques ubicat al TecnoCampus Mataró-Maresme.

Comments: Desactiva els comentaris

PROFESSORA NATIVA D’ANGLÈS

L’ampa va proposar a l’escola recolzar l’assignatura d’anglès oferint un professor natiu per tal de millorar el nivell de conversa dels alumnes de 4rt, 5è i 6è.
Aquesta proposta es va fer realitat i des del mes de Febrer els alumnes d’aquests cursos gaudeixen d’una professora nativa que complementa l’hora setmanal que dediquen a conversa amb les seves mestres.
Des de l’ampa, tenim la voluntat de continuar aquest servei i ampliar-ho a altres cursos de cara als propers anys.

Comments: Desactiva els comentaris

Nous representants del sector pares al consell escolar

El sector pares del nou consell escolar de centre està format per :

-Mar Llaras

-Àngels Gallego

-Marta Ruiz

-Núria Pratdesaba

-Marta Dubé

La representant de l’ampa al consell escolar és Aleydis Muñoz.

Comments: Desactiva els comentaris

Eleccions al consell escolar

Us recordem que aquest Dimarts 15 de Gener podeu votar els representants del sector pares al consell escolar de centre.

Els candidats son:

- Marta Dubé Ferré ( Mare de l’Aina Fecúndez – 1er A i Laia Fecúndez – P3B )
- Joan Albert Parera Cruz ( Pare de la Paula Parera – 2on B i Maria Parera – P4A )
- Xavier Grande Grande ( pare del Gerard Grande – P5A )
- Nuria Pratdesaba López ( Mare de la Carme-Suze Pratdesaba – 2on A i Llorenç Pratdesaba – P4A )
- Josep Solanellas Bertran ( Pare de la Júlia Solanellas – 2on A i Jana Solanellas P5A)

L’horari de votacions es de 9 a 10 del matí i de 16:30 a 18:00 de la tarda a l’escola.

Comments: Desactiva els comentaris

Eleccions al consell escolar

El mes de Desembre es convocaran eleccions al Consell escolar del centre. Es renovaran 2 membres del sector pares.
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
Les seves funcions son :

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procecidiment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolución de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Quan es convoquin les eleccions, hi ha temps per presentar-ne candidatures. Tant bon punt tinguem més informació la penjarem al web.

Comments: Desactiva els comentaris