Archive for juliol 6th, 2012

Sobre les multes del dia de la festa de la primavera

Benvolguts pares i mares,

Arran de la instancia feta per l’ampa sol.licitant que quedessin sense efecte les multes imposades per la policia local del nostre municipi durant la diada de la festa de la primavera de l’escola i de la resposta de l’ajuntament, que tots els afectats ja heu rebut, i donat el text que acompanya a aquesta comunicació, i que podeu llegir a sota, us volem fer saber que l’ampa va sol•licitar i comunicar per instancia amb registre d’entrada número 1955, de l’11 de Maig de 2012 , la celebració de la diada, comunicant-ho a l’ajuntament, juntament amb la sol.licitut de materials per la festa.

A més l’ampa va comunicar i convidar individualment a la festa a l’alcalde i a cadascun dels regidors de l’ajuntament per mail, inclòs com no podia ser d’un altra manera, al regidor de governació, responsable de la policia local.

Donat que el text de la carta diu que el fet “s’ha produït per una manca de comunicació entre l’organització dels actes que es desenvolupen a l’escola i la pròpia administració…”, hem de dir que el fet no es així i que es tracta d’una manca de comunicació interna de l’ajuntament, donat el fet que la policia local no es un ens independent del mateix i que hi ha una regidoria que es la encarregada d’aquest cos .

De resultes d’això l’ampa demanarà per instancia a l’ajuntament un protocol de comunicació d’actes, ja que segons deduïm del text , les entitats han d’adreçar-se directament als diferents departaments de l’ajuntament ja que l’ajuntament no es comunica amb ells, segons es reconeix a l’ultim paràgraf de la carta : “…us demanem, que a futur, a banda de comunicar els actes a l’ajuntament també els comuniqueu de forma expressa a la policia local….”.

Val a dir que la festa de la primavera de l’escola fa molts anys que es fa i s’actua de la mateixa manera en quan a comunicació amb l’ajuntament i mai, fins aquest any ,s’ens havia comunicat cap problema de comunicació.

Bon estiu !!

imatge