Archive for novembre 19th, 2012

Loteria de Nadal

Ja tenim la loteria de Nadal !. Hi han paperetes de 5 € i de 2,50 € del número :

12.202 

Les podeu adquirir directament als membres de la junta de l’AMPA o a :

-L’Atelier ( espai la fàbrica )

-Perruqueria Juani ( Barri del remei )

Assemblea general ordinaria de l’AMPA

El proper Dimecres 21 de Novembre a les 19:15 h tindrà lloc l’assemblea ordinaria de l’ampa, al menjador de l’escola. Tots el socis hi esteu convocats.
Aprofitem per dir-vos que els carnets de soci del curs 2012-13 ja s’han entregat. Podeu consultar al web els avantatges que teniu en diferents comerços i serveis.

Eleccions al consell escolar

El mes de Desembre es convocaran eleccions al Consell escolar del centre. Es renovaran 2 membres del sector pares.
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
Les seves funcions son :

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procecidiment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolución de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Quan es convoquin les eleccions, hi ha temps per presentar-ne candidatures. Tant bon punt tinguem més informació la penjarem al web.

XINO XANO 2012

El passat 6 d’Octubre vam fer el Xino Xano. Per sort aquest any va fer un temps fantàstic i vam poder gaudir d’un dia en familia amb jocs, cremat i tot l’habitual…

Aquí us deixem unes fotos de record


directorio="articles2012/xinoxano2012"