Archive for novembre 20th, 2016

CANDIDATURES JUNTA DIRECTIVA AMPA MARIÀ MANENT 2016

Presidenta: Adela Genís Sànchez

Vicepresidenta: Linda Moen

Secretària: Neus Garrigosa Ayuso

Tresorera: Beatriz Rodriguez Ruiz

Vocal: Ivan San Antonio Vocal: Maria Delegido Vocal: Cloe Durall Vocal: Romina Esquius Vocal: Nuria Font Vocal: Arantza Gallardo Vocal: Maria Garriga Vocal: Inés Gil Vocal: Marta Lobato Vocal: Ana Manzano
Vocal: Carme Nuñez  Vocal: Cristian Peralta Vocal: Dolores Requena Vocal: Elisabeth Torres  Vocal: Laia Vonna Vocal: Olga Yébenes Vocal: Noemí Sánchez Vocal: Juana Sanz Vocal: Cristina Charles

——————————————————————————————————————————

Presidenta: Mireia Fernàndez

Vicepresident: Joan Parera

Secretària: Rosa Egido

Tresorera: Begoña Fernández

Vocal: Josi Duran  Vocal: Leyre Cuenca  Vocal: Aleydis Muñoz  Vocal: Susana Sebastian  Vocal: Patricia Ruiz  Vocal: Anna Tormo  Vocal: Míriam Lopez  Vocal: Laia Martin Vocal: Angels Gallego

Eleccions Junta Directiva AMPA Marià Manent

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, el proper dia 28 de novembre de 2016 de 16h a 18h al menjador de l’escola tindran lloc les eleccions de la nova Junta Directiva de l’AMPA.

Al tauler d’anuncis ubicat a l’entrada de l’escola podreu consultar les diferents candidatures.

En relació a la normativa relativa a les eleccions, caldrà tenir presents els següents punts:

  • Només podran exercir el seu dret a vot els socis de l’AMPA.
  • Es sol·licitarà el DNI i en cas de necessitat (per falta de recepció de justificant) un comprovant de l’ingrés de la quota per tal de poder exercir el dret a vot.
  • Per motius organitzatius, s’establirà com a data màxima d’ingrés de quotes i conseqüentment tenir dret a vot, 5 dies abans de les eleccions. És a dir, el 23 de novembre de 2016.
  • Es realitzarà un únic vot per família.
  • Es consideraran vots nuls tots aquells que no estiguin ben complimentats. Caldrà marcar una única opció a la butlleta i no es comptabilitzarà cap tipus de vot amb ratllades, comentaris o fet malbé.
  • Segons l’Article 17 dels Estatuts, la Junta quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha quòrum de la meitat més un.
  • En cas d’empat caldrà repetir les eleccions.
Aprofitem per  animar-vos a participar a les eleccions.
Atentament,
JUNTA AMPA MARIÀ MANENT