Butlletí 1/2010 ·················································································· [ Febrer 2010 ] ·····

*DESCOMPTE DEL 50% AL MENJADOR PER FAMILIES NOMBROSES:

L’Ampa de l’escola ha acordat amb SANED ( empresa concessionària del servei de menjador) el descompte d’un 50% al servei de menjador a partir del tercer fill per aquelles famílies , sòcies de l’AMPA amb 3 o mes nens que es quedin a dinar de forma fixa al menjador de l’escola. Aquest descompte s’aplicarà a partir d’aquest mes de Febrer.

*ASSESORS I COL·LABORADORS DE L’AMPA:

L’AMPA ha creat la figura del pare/mare asessor-col.laborador.
Moltes vegades, tant per l’AMPA com per a la pròpia escola es requereix assessorament o col·laboració amb temes de tot tipus per tal de portar a terme millores al centre, contractes, o inversions en equipament de la millor manera possible. Ens agradaria comptar amb el vostre suport per tal de que això fos així.
Tots aquells de vosaltres que podeu oferir algun tipus de suport i disposeu d’una mica de temps podeu escriure a:

info@ampammanent.com

Pot ser que simplement us demanem la vostre opinió sobre un determinat tema o bé us encarreguem una feina concreta o si teniu una empresa, una oferta per fer una determinada tasca a l’escola
Aquesta figura ja està funcionant amb temes com la nova aula de informàtica, assegurances, la descalcificadora del centre….
No us demanem que vingueu a les reunions de la junta ni col·laboreu activament amb l’ampa, només que puguem comptar amb vosaltres amb allò que podeu aportar de la vostra experiència professional per tal de millorar d´una o altre manera les condicions del centre i els reptes i problemes que es plantegen sovint.

*NOVA AULA D’ INFORMATICA:

La nova aula de informàtica ja funciona. Es tracta d’un sistema informàtic on tota l’aula ( 15 puestos informàtics) són controlats per 3 únics ordinadors, sense cap estació intermitja. Aquest tipus de sistemes s’estan utilitzant a països com Estats Units, Canadà, Mèxic, Israel en sectors com l’educació, empreses, biblioteques, administració.

imatge

Tot i que si que hi han escoles que utilitzen sistemes basats en thin clients, no tenim coneixement de cap centre arreu de Espanya que estigui utilitzant un sistema com aquest. Així doncs, aquí som pioners.
Per posar-ho en marxa s´ha comptat amb l’assessorament i col·laboració d’un dels pares del centre ( un assessor/col·laborador de l’AMPA).
Aquesta implementació ha permès reduir un 40% el cost del hardware, un 80% el manteniment, a banda d’un important estalvi energètic i d’una reducció de emissions contaminants de al voltant de 1,5 Tn de CO2 anuals, només a l’aula d’informàtica.
A banda d´ això també s´ha instal·lat un sistema de control d’aula que permetrà al professor projectar la seva pantalla als ordinadors del alumnes, bloquejar-los, ajudar-los remotament, engegar i apagar programes, projectar la pantalla d’un alumne als altres companys o al canó de l’aula, supervisar tots el ordinadors en temps real, etc.. tot això des del ordinador del professor.

* AMPA SOLIDARIA :

Des de l’AMPA us volem agrair la vostre participació en els actes solidaris que hem organitzat. El berenar solidari per la marató de TV3 va recaptar 580 €.
El berenar per Haití va recaptar un total de 614 €. Aquesta quantitat es farà arribar al orfenat de God’s Littlest Angels ( http://glahaiti.org/).A més , el dia 21 de Febrer es va organitzar al recinte de l’Escola Santa Anna una jornada lúdica i una butifarrada per tal de recollir mes fons pels damnificats del terratrèmol de Haití. L’Ampa de nostre centre hi va participa tant en l’organització com en la difusió. Es van recollir mes de 2619,50 €. Si algú no va poder assistir al sorteig de premis, a la web de l’ampa trobareu la llista de números premiats i el premi corresponent.

*RETORN DE SUBVENCIONS DE L’ACOLLIDA MATINAL DEL CURS 2008-2009:

Aquestes subvencions que sol·licita l’AMPA no es van aplicar el curs passat com a descompte als usuaris de l’acollida matinal per algun error,.
Durant al mes de Gener , per iniciativa pròpia, l’AMPA ha fet arribar als pares dels nens acollits a aquest servei el curs passat un paper per tal de poder-los fer un ingrés de la part proporcional de la subvenció que va demanar l’AMPA.

Una vegada tancat el període de retorn d’aquest papers, ja s´ha transferit als pares la subvenció.

*CALENDARI ESCOLAR CURS 2010-2011:

Les novetats del calendari escolar aprovat pel consell escolar de Catalunya en data 21 de Desembre de 2009 pel proper curs son les següents :

- l’avançament d’inici de les classes en una setmana.
- Interrupció d’una setmana al mig del segon trimestre
- supressió de la jornada intensiva al juny a la primària pública.

A l’annexa d’aquest butlletí trobareu dos comunicats : el primer a la comunicació d’aquest calendari per part del departament, el segon, l’opinió a respecte dels sindicats de l’ensenyament.

*PREINSCRIPCIONS I SUPRESSIÓ DE L’AULA DE P3 :

Ja s´ha acabat el plaç per fer les preinscripcions a ‘escola.
El departament d’ensenyament havia comunicat inicialment la supressió d’una aula de P3 del nostre centre ateses les seves previsions. Finalment aquesta aula seria inicialment suprimida de l’Escola Santa Anna amb caràcter rotatiu ( la propera vegada, potser l’any que ve, ens tocaria a nosaltres). La supressió d’una línia implica la disminució de personal al centre, sobrecarregar al professorat restant amb mes tasques, disminuir la oferta en serveis com activitats extraescolars, acollides matinals, menjador, o augmentar-hi els preus , a banda de tenir un curs coix i trencar la dinàmica educativa, de classes i de professorat .

Per fer els càlculs , el departament ha tingut en compte les places de les dues escoles públiques i les de les escoles Betlem, quan ha de garantir el dret a escollir el centre i les places públiques que assegurin la gratuïtat de l’ensenyament ( l’ensenyament infantil a les escoles Betlem es totalment privat).
Des de l’Ampa hi estem totalment en contra de la supressió d’una línia a cap de les escoles del nostre poble: per distancia entre centres, pel trasbals que suposa a les famílies desplaçar els nens, els costos de beques de menjador i transport que paguem entre tots , el previsible creixement poblacional del poble, perquè tenim dret a decidir el centre d’ensenyament que volem, etc..
Segons les nostres informacions, el departament s´ha compromès a deixar dues línies de P3 al Santa Anna sempre que hi hagin com a mínim 80 preinscripcions entre els dos centres. Aquest número de preinscripcions ha estat finalment superat i esperem per tant que el departament compleixi la paraula donada
Tot i que el problema afecta inicialment al Santa Anna, també ens afecta a nosaltres indirectament i l’any que ve, directament. Pensem que no es una qüestió de escola, si no de poble i de serveis.

*CARNAVAL 2010:

Les juntes de l’AMPA de les dues escoles públiques de Premià de Dalt ( Marià Manent i Santa Anna) han participat aquest any de forma conjunta en una comparsa a la rua del carnestoltes.

imatge

Es una experiència nova que no s´ha pogut obrir a tots els socis de AMPA per manca de temps, però si tot va bé , l’any que ve tots i sereu convidats a participar-hi.

*NOTICIES DE L’ACOLLIDA MATINAL CURS 2009-2010 :

L’Ampa ha rebut la confirmació i un bestreta de la subvenció que sol·licita anualment al departament d’educació per cobrir part de la despesa dels pares per aquest servei. Aquest diners seran transferits a l’empresa concessionària (SANED) per aplicar els descomptes corresponents a partir del mes de Març.
A més, fins ara, els infants fixes d’acollida matinal pagaven el mes sencer , independentment dels dies que utilitzessin el servei.

L’AMPA ha acordat amb SANED que a partir d’aquest mes, la facturació d’aquest servei als pares es farà en dos trams : Un per nens que es quedin 3 o menys dies fixes a la setmana i un altre que pels que es quedin 4 o 5 dies setmanals.
Això suposarà a la fi, un estalvi a les famílies que utilitzin de forma fixa aquest servei pocs dies a la setmana.

*RELLEU A TRESORERIA :

Als socis de l’AMPA , us informem que la nova tresorera de l’ AMPA des del dia 18 de gener és l’Eva González Jones, en substitució de l’Angèlica Molina.

*XERRADES INFORMATIVES PER A PARES I MARES :

Des de la Junta de l’AMPA us convidem a participar en les xerrades que ens oferiran diversos professionals qualificats del Centre Psicològic Premià de Dalt sobre temes relacionats amb l’educació i el desenvolupament del nen, les dificultats d’aprenentatge i de conducta, el fracàs escolar, les tècniques d’estudi, la gestió de conflictes…. i d’altres aspectes que us puguin interessar. Us informarem de la data i el contingut per circular i per cartelleria.

** ANNEXES **

imatgeimatge

———–o———–

imatgeimatge

Comments: Desactiva els comentaris

Comments are closed.