La junta

L’equip directiu el formen:

President: Joan Parera

Secretaria: Mireia Fernandez

Tresorer: Begoña Fernandez i Angels Gallego

La resta de la junta som membres actius, és a dir que hem donat un pas qualitatiu en la nostra manera d’entendre i implicar-nos en l’educació dels nostres fills. Aquesta implicació ens porta a oferir una part del nostre temps de lleure, dels nostres esforços i dels nostres recursos i habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar qualitativament el funcionament del centre i l’educació que rep el conjunt d’alumnes de l’escola.

La junta està organitzada en comissions, on treballem prop d’unes 20 persones que trobareu mes avall. Podeu adreçar-vos a qualsevol d’aquestes comissions via mail si teniu cap consulta, incidéncia o comentari a fer.

correu general : info@ampammanent.com

presidencia : presidencia@ampammanent.com

secretaría: secretaria@ampammanent.com

extraescolars: extraescolars@ampammanent.com

menjador: menjador@ampammanent.com

comunicació : comunicacio@ampammanent.com

llibres : llibres@ampammanent.com

festes : festes@ampammanent.com

JUNTA DE L’ AMPA I RESPONSABLES DE COMISIONS ( Octubre  2015 ):

  • MENJADOR:  Aleydis Muñoz
  • EXTRAESCOLARS:  Joan Parera
  • RODALLIBRES:  Miriam Lopez
  • WEB:  Albert Lacarta
  • COMUNICACIO I DISENY:  Raquel Rei i Albert Lacarta
  • FESTES POPULARS I ACTIVITATS: Joan Parera
  • CARNESTOLTES:  Josi Duran
  • LOTERIA DE NADAL:  Joan Parera
  • ACCIONS I PROJECTES:  Mireia Fernandez,Anna Tormo i Begoña Fernandez
  • COORDINACIO DELEGADES:  Anna Tormo, Joan Parera