Delegats de classe

La funció dels delegats de classe es actuar d’ interlocutor únic davant l’ampa o la direcció del centre en aquells temes que preocupen a la majoria de mares i pares de la seva classe i també organitzar aquells torns on es necessaria la participació de pares i mares de la classe, com es el cas dels acompanyaments dels nens a la picina.

Es missió del delegat recollir els correus electronics de les families de la seva classe per tal de poder fer arrivar les comunicacions emesses per la junta de l’ampa i, si fos necesari, de la direcció de l’escola cap a la seva classe.

L’ AMPA els hi facilitarà les llistes de classe per tal que els delegats puguin demanar el E-mails als pares durant la reunió d’inici de curs de la seva classe.

Es responsabilitat del delegat de classe qustodiar aquesta llista i no fer-ne difusió, per tant , es molt important que aquestes comunicacions via E-mail cap a les families siguin amb copia oculta (CCO), de forma que no apareguin es correus de tota la classe a les capçaleres dels mails.

la junta de l’ AMPA estudiarà aquells temes proposats pels delegats de classe i posa a disposició d’aquests la seva infraestructura ( local, web, servei de enviament de sms, etc…).

NO es en absolut missió dels delegats de classe organitzar sopars, comprar regals, recollir diners ni facilitar dades personals de families de la classe a d’altres.

LLISTAT DE DELEGATS DE CLASSE CURS 2013-2014 :

P3A -Lorena Reixans

P3B – Sandra Cano

P4A – Neus Garrigosa

P4B – Adela Genis

P5A – Sara Blanco y Begoña Fernandez

P5B – Silvia Marin

1A – Aina Fernandez

1B – Sara Blanco i Silvia Marin

2A – Aleydis Muñoz y Eva Cabrera

2B – Montse Sanchez

3A – Marta Dubé

3B- Montse Pardo y Milena Ibañez

4A – Josi Duran

4B – Maria Garriga

5A – Raquel Sorli

5B – Noemí Mayor

6A – Mar Llaras

6B – Isabel Hernandez